Noithatdovai.com: Ý nghĩa một số ký hiệu tem mác đồ vải


Trên quần áo và các đồ dùng bằng vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng. Dưới đây là một số ký hiệu trên đồ Vải hướng dẫn sử dụng phần Giặt thường gặp nhất:(1) Không được giặt  
Giải Thích : Áo quần của bạn có thể không được an toàn bởi bất kỳ quá trình giặt nào.Thông thường bạn chỉ nên làm sạch khô.

(2) Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc sử dụng nước nóng hơn cùng với chất tẩy rửa hay bột giặt, khuấy đều và điều chỉnh chế độ giặt của máy cho phù hợp. 

(3) Giặt bằng tay. 
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc dùng nước, chất tẩy rữa hay bột giặt  và các thao tác giặt bằng tay. 

(4) Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ lạnh.
Giải thích: Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 300C hay 65 à 85F. 

(5) Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước lạnh.
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước lạnh, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay. 

(6) Giặt bằng máy, ngâm trong  nước hơi lạnh.
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi lạnh.

(7) Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước ấm.
Giải thích: Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá  400C hay 105F. 

(8) Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước hơi ấm.
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi ấm. 

(9) Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước ấm. 
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước ấm, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay. 

(10) Giặt bằng máy, nước  ở nhiệt độ nóng.
Giải thích: Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 50C hay 120F.

(11) Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước nóng.
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ ngâm lâu trong nước nóng, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.

(12) Giặt bằng máy, ngâm trong nước hơi nóng.
Giải thích: Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước hơi nóng.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhận xét