Noithatdovai.com: Ý nghĩa một số ký hiệu tem mác đồ vải( Tiếp)

Trên quần áo và các đồ dùng bằng vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng. Dưới đây là một số ký hiệu trên đồ Vải hướng dẫn sử dụng phần Tẩy và làm sạch khô thường gặp nhất:


(1) Có thể dùng hóa chất tẩy khi cần.
Giải thích: Có thể dùng các chất tẩy khi giặt quần áo nếu cần.

(2) Không dùng hóa chất tẩy có chứa clo.
Giải thích: Không dùng hóa chất tẩy rửa có chứa clo. Quần áo sẽ không giữ được màu sắc như ban đầu nếu dùng chất tẩy rửa có chứa clo.

(3) Không được dung hóa chất tẩy .
Giải thích: Không được dùng bất kì chất tẩy rửa nào.Quần áo có thể sẽ không giữ được màu sắc như ban đầu nếu dùng thuốc tẩy.  

(4) Được phép làm sạch khô.
Giải thích: Làm sạch bằng bất kỳ dung môi làm sạch nào, bằng bất kỳ quy trình làm sạch nào, bằng hơi nước hay bằng nhiệt độ cao. 

(5) Có thể làm sạch bằng tất cả các dung môi làm sạch.
Giải thích: Làm sạch bằng bất kỳ dung môi làm sạch nào. Thường được sử dụng cùng với một số hạn chế khác theo quy tắc làm sạch hợp lý. 

(6) Làm sạch bằng xăng.
Giải thích: Chỉ làm sạch bằng xăng. Thường được sử dụng cùng với một số hạn chế khác. 

(7) Có thể làm sạch bằng các dung môi làm sạch ngoại trừ dung môi  Trichloroethylene
Giải thích: Bất kì chất làm sạch nào khác ngoài trừ Trichloroethylene sẽ an toàn hơn khi sử dụng. 

(8) Quy trình làm sạch ngắn. 
Giải thích: Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch, xăng ngoai trừ Trichloroethylene. 

(9) Làm sạch với độ ẩm nhẹ. 
Giải thích: Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch, xăng ngoai trừ Trichloroethylene. 

(10) Làm sạch với sức nóng thấp. 
Giải thích: Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch, xăng ngoai trừ Trichloroethylene 

(11) Làm sạch khô không có hơi nước. 
Giải thích: Có thể làm sạch có giới hạn bằng các loại dung môi làm sạch, xăng ngoai trừ Trichloroethylene.

(12) Không đựơc làm sạch bằng hóa chất.
Giải thích: Không được làm sạch bằng hóa chất.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhận xét