Noithatdovai.com: Ý nghĩa một số ký hiệu tem mác đồ vải( Tiếp)


Trên quần áo và các đồ dùng bằng vải vóc thường có đính kèm mác in các ký hiệu hướng dẫn sử dụng. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa một số ký hiệu trên đồ Vải hướng dẫn sử dụng phần Sấy khô - là ủi thường gặp nhất, trước tiên là phần ký hiệu hướng dẫn sấy khô:(1) Sấy khô ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường. 

(2) Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng thấp.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng thấp 

(3) Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng trung bình.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng trung bình. 

(4) Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng cao. 
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường, sức nóng cao. 

 5) Sấy khô ở nhiệt độ thường,không cần sức nóng.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường không cần sức nóng 

(6) Sấy khô
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô . 

(7) Sấy khô nhẹ.
Giải thích : Có thể sử dụng máy sấy  nhưng nên điều chỉnh ở chế độ sấy khô nhẹ. 

(8) Không được phép sấy.
Giải thích : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt.  

(9) Không được phơi khô.
Giải thích  : Không được sử dụng mấy sấy. Thừơng được đi kèm bởi phương pháp làm khô lần lượt.. 

(10) Phơi trên dây thép.
Giải thích : Phơi quần áo ẩm ướt dưới mái hiên trên dây thép hay thanh ngang bên trong hay bên ngoài cửa sổ. 

(11) Phơi dưới mái hiên.
Giải thích : Phơi quần áo trên dây thép hay thanh ngang trong hay ngoài cửa.

(12) Phơi trên mặt phẳng.
Giải thích : Phơi quần áo trên một mặt phẳng nằm ngang. 

(13) Phơi trong bóng mát.
Giải thích : Thường được thực hiện cùng với việc phơi khô quần áo trên dây thép và nơi có mái hiên, tránh sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời.

 Tiếp tới chúng ta tìm hiểu ý nghĩa các ký hiệu hướng dẫn là ủi đồ vải:

(1) Ủi với bất kì nhiệt độ nào,ủi bằng hơi nước hay ủi khô. 
Giải thích : Việc ủi quần áo thường xuyên có thể là cần thiết và có thể được thực hiện với bất kì nhiệt độ có sẵn hay bằng hơi nước một cách thích hợp. 

(2) Ủi ở nhiệt độ thấp.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và chỉ điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ thấp (110C, 230F) .

(3) Ủi ở nhiệt độ trung bình.
Giải thích : Có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ trung bình từ (150C, 300F).

(4) Ủi ở nhiệt đô cao.
Giải thích : có thể ủi quần áo thường xuyên bằng hơi nước hay ủi khô và có thể điều chỉnh bàn ủi ở nhiệt độ cao từ (200C, 290F).

(5) Không được ủi bằng hơi nước.
Giải thích : Việc ủi bằng hơi nước có thể làm hư hại quần áo của bạn. Nhưng việc ủi khô thường xuyên đòi hỏi phải điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý.

(6) Không được ủi.

Giải thích : Sản phẩm có thể không được thẳng, nhẵn hay không được hoàn chỉnh với bàn ủi.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhận xét